Méndez Guerrero, Gilberto, Hospital Universitario Ginecobstétrico Ana Betancourt de Mora, Cuba